โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePathpayDate
1291รอบที่ 4 รับตรง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ภ.สถ.บ.) (ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 2.5-4 ปี)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 20 พ.ค. 2567 - 7 มิ.ย. 2567
ประกาศผล : 10 มิ.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567

หมายเหตุ : -

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรอบที่ 4 รับตรง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ภ.สถ.บ.) (ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 2.5-4 ปี)120 พ.ค. 2567 - 7 มิ.ย. 25670 10 มิ.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผล-20/05/202407/06/2024Y0FileAnnouncement/129.pdf10 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567
1302รอบที่ 4 สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์- อาทิตย์ / เรียนแบบออนไลน์)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 20 พ.ค. 2567 - 7 มิ.ย. 2567
ประกาศผล : 10 มิ.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567

หมายเหตุ : ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (แบบออนไลน์)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรอบที่ 4 สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์- อาทิตย์ / เรียนแบบออนไลน์)120 พ.ค. 2567 - 7 มิ.ย. 25670 10 มิ.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (แบบออนไลน์)20/05/202407/06/2024Y0FileAnnouncement/130.pdf10 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH