โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePathpayDate
981รับตรง รอบที่ 1.2 Portfolio (โควตางานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 16 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566
ประกาศผล : 10 ม.ค. 2567
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ : เที่ยวชมงานและถ่ายภาพตนเอง PostFaceBook #งานเกษตรแม่โจ้90ปี #MJUAdmission ส่งหลักฐานการPost พร้อมใบแสดงผลการเรียน

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.2 Portfolio (โควตางานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี)116 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 25660 10 ม.ค. 2567 Result98.pdfเที่ยวชมงานและถ่ายภาพตนเอง PostFaceBook #งานเกษตรแม่โจ้90ปี #MJUAdmission ส่งหลักฐานการPost พร้อมใบแสดงผลการเรียน16/12/202324/12/2023Y1FileAnnouncement/98.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
922รับตรง รอบที่ 1.2 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
ประกาศผล : 20 ธ.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.2 Portfolio11 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 25660 20 ธ.ค. 2566 Result92.pdf 01/11/202330/11/2023Y1FileAnnouncement/92.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
933รับตรง รอบที่ 1.2 Portfolio (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว) ให้กับทุกสถานศึกษา
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
ประกาศผล : 20 ธ.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 สถาบัน)   หนังสือที่จัดส่งให้สถาบัน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตารับตรง รอบที่ 1.2 Portfolio (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว) ให้กับทุกสถานศึกษา11 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 25660 20 ธ.ค. 2566 Result93.pdf 01/11/202330/11/2023Y1FileAnnouncement/93.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
944รับตรง รอบที่ 1.2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
ประกาศผล : 20 ธ.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ : ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (แบบออนไลน์)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ11 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 25660 20 ธ.ค. 2566 Result94.pdfภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (แบบออนไลน์)01/11/202330/11/2023Y1FileAnnouncement/92.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH