โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePathpayDate
871รับตรง รอบที่ 1.1 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
ประกาศผล : 20 ต.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.1 Portfolio11 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 25660 20 ต.ค. 2566 Result87.pdf 01/09/202330/09/2023Y1FileAnnouncement/87.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
882รับตรง รอบที่ 1.1 Portfolio (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 1 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
ประกาศผล : 20 ต.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 สถาบัน)   หนังสือที่จัดส่งให้สถาบัน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตารับตรง รอบที่ 1.1 Portfolio (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)11 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 25660 20 ต.ค. 2566 Result88.pdf 01/09/202330/09/2023Y1FileAnnouncement/88.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH