โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePathpayDate
1231TCAS รอบที่ 3 Admission
ประเภท : แอดมิชชัน
รับสมัคร : 6 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
ประกาศผล : 20 พ.ค. 2567
ชำระค่าเทอม : 27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : สมัครผ่าน https://www.mytcas.com ประกาศผลวันที่ 20 พ.ค. 2567 และ 25 พ.ค. 2567 (ประมวลผล 2 รอบ)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ยังไม่เปิดรับสมัคร
02แอดมิชชันTCAS รอบที่ 3 Admission16 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 25670 20 พ.ค. 2567 ยังไม่ประกาศผลสมัครผ่าน https://www.mytcas.com ประกาศผลวันที่ 20 พ.ค. 2567 และ 25 พ.ค. 2567 (ประมวลผล 2 รอบ)06/05/202412/05/2024Y0FileAnnouncement/123.pdf27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567
1242รับตรง รอบที่ 3 (ไม่ร่วมTCAS) หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP) ได้ปริญญาของ Vanung University หรือ Guangxi University of Foreign Languages
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 11 เม.ย. 2567 - 12 พ.ค. 2567
ประกาศผล : 20 พ.ค. 2567
ชำระค่าเทอม : 27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ตามรอบการสมัคร (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 3 (ไม่ร่วมTCAS) หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP) ได้ปริญญาของ Vanung University หรือ Guangxi University of Foreign Languages111 เม.ย. 2567 - 12 พ.ค. 25670 20 พ.ค. 2567 ยังไม่ประกาศผลเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ตามรอบการสมัคร (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท)11/04/202412/05/2024Y0FileAnnouncement/124.pdf27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567
1253รับตรง รอบที่ 3 (ไม่ร่วมTCAS) สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 11 เม.ย. 2567 - 12 พ.ค. 2567
ประกาศผล : 20 พ.ค. 2567
ชำระค่าเทอม : 27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 3 (ไม่ร่วมTCAS) สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia111 เม.ย. 2567 - 12 พ.ค. 25670 20 พ.ค. 2567 ยังไม่ประกาศผล(ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท)11/04/202412/05/2024Y0FileAnnouncement/125.pdf27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH