โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS รอบที่ 1.2 เช่น GPAX แผนการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน บทความ ข้อคำถาม และเอกสารประกอบการสมัคร
จะเหมือน TCAS รอบที่ 1.1 ทุกประการ (แต่จะมีจำนวนรับน้อยลง)

**หากมีความสนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อ : ขอให้ดูรายละเอียดของ TCAS รอบที่ 1.1 เป็นการเบื้องต้น**
ยังไม่มีข้อมูลโครงการที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH