โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePathpayDate
971TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio (โควตางานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 16 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566
ประกาศผล : 10 ม.ค. 2567
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ : เที่ยวชมงานและถ่ายภาพตนเอง PostFaceBook #งานเกษตรแม่โจ้90ปี #MJUAdmission ส่งหลักฐานการPost พร้อมใบแสดงผลการเรียน

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.2 Portfolio (โควตางานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี)116 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 25660 10 ม.ค. 2567 Result97.pdfเที่ยวชมงานและถ่ายภาพตนเอง PostFaceBook #งานเกษตรแม่โจ้90ปี #MJUAdmission ส่งหลักฐานการPost พร้อมใบแสดงผลการเรียน16/12/202324/12/2023Y1FileAnnouncement/97.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
902TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
ประกาศผล : 20 ธ.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ :

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.2 Portfolio11 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 25660 20 ธ.ค. 2566 Result90.pdf 01/11/202330/11/2023Y1FileAnnouncement/90.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
913TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) ให้กับทุกสถานศึกษา
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
ประกาศผล : 20 ธ.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ : เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน จึงขอยกเลิกโควตาสถานศึกษาที่ MOU และเปลี่ยนแปลงเป็น “โควตาครูแนะแนว” ทั้งหมด

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)   หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) ให้กับทุกสถานศึกษา11 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 25660 20 ธ.ค. 2566 Result91.pdfเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน จึงขอยกเลิกโควตาสถานศึกษาที่ MOU และเปลี่ยนแปลงเป็น “โควตาครูแนะแนว” ทั้งหมด01/11/202330/11/2023Y1FileAnnouncement/91.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
964รับตรง รอบที่ 1.2 (ไม่ร่วมTCAS) หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP) ได้ปริญญาของ Vanung University หรือ Guangxi University of Foreign Languages
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 พ.ย. 2567 - 30 พ.ย. 2567
ประกาศผล : 20 ธ.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ : วิทยาลัยนานาชาติขอสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom วันที่ 9 ธ.ค. 2566 เวลา 14.00-16.00 น.) ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ยังไม่เปิดรับสมัคร  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.2 (ไม่ร่วมTCAS) หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP) ได้ปริญญาของ Vanung University หรือ Guangxi University of Foreign Languages11 พ.ย. 2567 - 30 พ.ย. 25670 20 ธ.ค. 2566 Result96.pdfวิทยาลัยนานาชาติขอสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom วันที่ 9 ธ.ค. 2566 เวลา 14.00-16.00 น.) ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท01/11/202430/11/2024Y1FileAnnouncement/90.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
955รับตรง รอบที่ 1.2 (ไม่ร่วมTCAS) สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
ประกาศผล : 20 ธ.ค. 2566
ชำระค่าเทอม : 22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

หมายเหตุ : สาขาวิชาขอสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom วันที่ 9 ธ.ค. 2566 เวลา 14.00-16.00 น.) ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.2 (ไม่ร่วมTCAS) สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia11 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 25660 20 ธ.ค. 2566 Result95.pdfสาขาวิชาขอสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom วันที่ 9 ธ.ค. 2566 เวลา 14.00-16.00 น.) ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท01/11/202330/11/2023Y1FileAnnouncement/90.pdf22 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH