โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
801รอบที่ 4.2 รับตรง
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566
วันที่ประกาศผล : 15 มิ.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรอบที่ 4.2 รับตรง19 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 25660ไม่มีสอบ15 มิ.ย. 2566 ยังไม่ประกาศผล 09/06/202312/06/2023Y0FileAnnouncement/80.pdf
732รอบที่ 4.1 รับตรง
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 25 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 9 มิ.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว
01คัดเลือกรอบที่ 4.1 รับตรง125 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 25660ไม่มีสอบ9 มิ.ย. 2566 ยังไม่ประกาศผล 25/05/202331/05/2023Y0FileAnnouncement/73.pdf
773รอบที่ 4 รับตรง สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่) ทุนสนับสนุน 10 ทุน
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 25 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 9 มิ.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว
01คัดเลือกรอบที่ 4 รับตรง สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่) ทุนสนับสนุน 10 ทุน125 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 25660ไม่มีสอบ9 มิ.ย. 2566 ยังไม่ประกาศผล 25/05/202331/05/2023Y0FileAnnouncement/77.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH