โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
531รับตรง รอบที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ทุนเรียนฟรี 80 ทุน)
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 1 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 5 เม.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ทุนเรียนฟรี 80 ทุน)11 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ5 เม.ย. 2566 Result53.pdf 01/02/202330/03/2023Y1FileAnnouncement/53.pdf
612รอบที่ 2 รับตรง
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 ยังไม่ประกาศผล 01/03/202330/03/2023Y0FileAnnouncement/61.pdf
633รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   รายชื่อผู้ฝึกสอน/หัวหน้าทีม
04โควตารอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 ยังไม่ประกาศผล 01/03/202330/03/2023Y0FileAnnouncement/63.pdf
644รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรอง) แต่จัดส่งผ่าน สกจ. 77 จังหวัดทั่วประเทศ

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   ดาวน์โหลด หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
04โควตารอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 ยังไม่ประกาศผลใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรอง) แต่จัดส่งผ่าน สกจ. 77 จังหวัดทั่วประเทศ01/03/202330/03/2023Y0FileAnnouncement/64.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH