โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
681TCAS รอบที่ 3 Admission
ประเภท : คัดเลือก (เลือกได้ 10 อันดับ)
วันที่รับสมัคร : 7 พ.ค. 2566 - 13 พ.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 พ.ค. 2566

หมายเหตุ : สมัครผ่าน https://www.mytcas.com ประกาศผลวันที่ 20 พ.ค. 2566 และ 26 พ.ค. 2566 (ประมวลผล 2 รอบ)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ยังไม่เปิดรับสมัคร   หลักเกณฑ์และองค์ประกอบ
02คัดเลือก (เลือกได้ 10 อันดับ)TCAS รอบที่ 3 Admission17 พ.ค. 2566 - 13 พ.ค. 25660ไม่มีสอบ20 พ.ค. 2566 ยังไม่ประกาศผลสมัครผ่าน https://www.mytcas.com ประกาศผลวันที่ 20 พ.ค. 2566 และ 26 พ.ค. 2566 (ประมวลผล 2 รอบ)07/05/202313/05/2023Y0FileAnnouncement/68.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH