โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
541TCAS รอบที่ 2 รับตรง
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 2 รับตรง11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 Result54.pdf 01/03/202330/03/2023Y1FileAnnouncement/54.pdf
562TCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ แต่จัดส่งผ่าน สพม. 17 จังหวัดภาคเหนือ

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 Result56.pdfใบสมัครจากระบบออนไลน์ แต่จัดส่งผ่าน สพม. 17 จังหวัดภาคเหนือ01/03/202330/03/2023Y1FileAnnouncement/56.pdf
573TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว   รายชื่อผู้ฝึกสอน/หัวหน้าทีม  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 Result57.pdf 01/03/202330/03/2023Y1FileAnnouncement/57.pdf
584TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรอง) แต่จัดส่งผ่าน สกจ. 77 จังหวัดทั่วประเทศ

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว   ดาวน์โหลด หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 Result58.pdfใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรอง) แต่จัดส่งผ่าน สกจ. 77 จังหวัดทั่วประเทศ01/03/202330/03/2023Y1FileAnnouncement/58.pdf
595TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 Result59.pdf 01/03/202330/03/2023Y1FileAnnouncement/59.pdf
606TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง11 มี.ค. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 Result60.pdf 01/03/202330/03/2023Y1FileAnnouncement/60.pdf
657รอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 20 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 26 เม.ย. 2566

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 2566

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)120 ก.พ. 2566 - 30 มี.ค. 25660ไม่มีสอบ26 เม.ย. 2566 Result65.pdfประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 256620/02/202330/03/2023Y1FileAnnouncement/65.pdf
668รอบที่ 2 รับตรง โครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ไม่ร่วม TCAS)
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2566 - 10 พ.ค. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 พ.ค. 2566

หมายเหตุ : ใบสมัครกระดาษ แต่จัดส่งผ่านโรงเรียนไปมูลนิธิฯ (พิจารณาผลคัดเลือกโดยมูลนิธิ)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว   ดาวน์โหลด ใบสมัคร  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง โครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ไม่ร่วม TCAS)11 มี.ค. 2566 - 10 พ.ค. 25660ไม่มีสอบ20 พ.ค. 2566 ResultDraft45yrs.pdfใบสมัครกระดาษ แต่จัดส่งผ่านโรงเรียนไปมูลนิธิฯ (พิจารณาผลคัดเลือกโดยมูลนิธิ)01/03/202310/05/2023Y1FileAnnouncement/66.pdf
679รอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2566 - 3 เม.ย. 2566
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2566

หมายเหตุ : รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)17 มี.ค. 2566 - 3 เม.ย. 25660ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2566 Result67.pdfรับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น07/03/202303/04/2023Y1FileAnnouncement/67.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH