โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
421รับตรง รอบที่ 1.1 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 11 พ.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.1 Portfolio115 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 25650ไม่มีสอบ11 พ.ย. 2565 Result42.pdf 15/09/202215/10/2022Y1FileAnnouncement/42.pdf
432รอบที่ 1.1 Portfolio (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 11 พ.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 สถาบัน)   หนังสือที่จัดส่งให้สถาบัน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตารอบที่ 1.1 Portfolio (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)115 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 25650ไม่มีสอบ11 พ.ย. 2565 Result43.pdf 15/09/202215/10/2022Y1FileAnnouncement/43.pdf
493รับตรง รอบที่ 1.2 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 ม.ค. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.2 Portfolio115 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 25650ไม่มีสอบ20 ม.ค. 2566 Result49.pdf 15/11/202215/12/2022Y1FileAnnouncement/49.pdf
504รอบที่ 1.2 Portfolio (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 ม.ค. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 สถาบัน)   หนังสือที่จัดส่งให้สถาบัน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตารอบที่ 1.2 Portfolio (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)115 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 25650ไม่มีสอบ20 ม.ค. 2566 Result50.pdf 15/11/202215/12/2022Y1FileAnnouncement/50.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH