โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
411TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 11 พ.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.1 Portfolio115 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 25650ไม่มีสอบ11 พ.ย. 2565 Result41.pdf 15/09/202215/10/2022Y1FileAnnouncement/41.pdf
442TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 11 พ.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)   หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว)115 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 25650ไม่มีสอบ11 พ.ย. 2565 Result44.pdf 15/09/202215/10/2022Y1FileAnnouncement/44.pdf
453TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 11 พ.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)   หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)115 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 25650ไม่มีสอบ11 พ.ย. 2565 Result45.pdf 15/09/202215/10/2022Y1FileAnnouncement/45.pdf
464TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 ม.ค. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.2 Portfolio115 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 25650ไม่มีสอบ20 ม.ค. 2566 Result46.pdf 15/11/202215/12/2022Y1FileAnnouncement/46.pdf
475TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 ม.ค. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)   หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว)115 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 25650ไม่มีสอบ20 ม.ค. 2566 Result47.pdf 15/11/202215/12/2022Y1FileAnnouncement/47.pdf
486TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 ม.ค. 2566

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)   หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน   ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)115 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 25650ไม่มีสอบ20 ม.ค. 2566 Result48.pdf 15/11/202215/12/2022Y1FileAnnouncement/48.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH