โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
331รอบที่ 5 รับตรง
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 9 มิ.ย. 2565 - 15 ก.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 27 มิ.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  สมัคร
01คัดเลือกรอบที่ 5 รับตรง19 มิ.ย. 2565 - 15 ก.ค. 25650ไม่มีสอบ27 มิ.ย. 2565 ยังไม่ประกาศผล 09/06/202215/07/2022Y0FileAnnouncement/33.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH