โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
281รอบที่ 3 รับตรง
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 2 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 พ.ค. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรอบที่ 3 รับตรง12 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 25650ไม่มีสอบ20 พ.ค. 2565 Result28.pdf 02/05/202212/05/2022Y1FileAnnouncement/28.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH