โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
221รอบที่ 2 รับตรง
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง11 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 Result22.pdf 01/03/202231/03/2022Y1FileAnnouncement/22.pdf
232รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ : ***ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์***

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตารอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด17 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 Result23.pdf***ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์***07/03/202231/03/2022Y1FileAnnouncement/23.pdf
243รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 9 เม.ย. 2565

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตารอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)17 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 Result24.pdfสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 9 เม.ย. 256507/03/202231/03/2022Y1FileAnnouncement/24.pdf
274รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว
04โควตารอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ17 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 ยังไม่ประกาศผล 07/03/202231/03/2022Y0FileAnnouncement/27.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH