โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
91TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 1 ก.พ. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.2 Portfolio115 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 25650ไม่มีสอบ1 ก.พ. 2565 Result9.pdf 15/12/202115/01/2022Y1FileAnnouncement/9.pdf
102TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 1 ก.พ. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 สถาบัน)  หนังสือที่จัดส่งให้สถาบัน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)115 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 25650ไม่มีสอบ1 ก.พ. 2565 Result10.pdf 15/12/202115/01/2022Y1FileAnnouncement/10.pdf
123TCAS รอบที่ 1.2 (โครงการ MJU OPEN HOUSE)
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ธ.ค. 2564 - 29 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศผล : 1 ก.พ. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.2 (โครงการ MJU OPEN HOUSE)115 ธ.ค. 2564 - 29 ธ.ค. 25640ไม่มีสอบ1 ก.พ. 2565 Result12.pdf 15/12/202129/12/2021Y1FileAnnouncement/12.pdf
44TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.1 Portfolio115 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 25640ไม่มีสอบ1 ธ.ค. 2564 Result4.pdf 15/10/202115/11/2021Y1FileAnnouncement/4.pdf
55TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 สถาบัน)  หนังสือที่จัดส่งให้สถาบัน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)115 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 25640ไม่มีสอบ1 ธ.ค. 2564 Result5.pdf 15/10/202115/11/2021Y1FileAnnouncement/5.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH