โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
291TCAS รอบที่ 3 Admission
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 2 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 18 พ.ค. 2565

หมายเหตุ : สมัครผ่าน https://www.mytcas.com

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 3 Admission12 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 25650ไม่มีสอบ18 พ.ค. 2565 Result29.pdfสมัครผ่าน https://www.mytcas.com02/05/202212/05/2022Y1FileAnnouncement/29.pdf
302TCAS รอบที่ 3 รับตรง โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP)
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 2 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 18 พ.ค. 2565

หมายเหตุ : ผู้สมัครทุกคนต้องสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom ในวันที่ 14 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.)

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 3 รับตรง โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP)12 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 25650ไม่มีสอบ18 พ.ค. 2565 Result30.pdfผู้สมัครทุกคนต้องสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom ในวันที่ 14 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.)02/05/202212/05/2022Y1FileAnnouncement/30.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH