โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
141รอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 10 มี.ค. 2565 - 11 เม.ย. 2565
วันที่ประกาศผล : 2 พ.ค. 2565

หมายเหตุ : ***ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์*** สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน และใบรายงานผลการตรวจร่างกาย 23-25 เม.ย. 2565 ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  แบบฟอร์มรายงานผลตรวจร่างกาย  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์110 มี.ค. 2565 - 11 เม.ย. 25650ไม่มีสอบ2 พ.ค. 2565 Result14.pdf***ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์*** สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน และใบรายงานผลการตรวจร่างกาย 23-25 เม.ย. 2565 ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี10/03/202211/04/2022Y1FileAnnouncement/14.pdf
152TCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34-42
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ : ***ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์***

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34-4217 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 Result15.pdf***ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์***07/03/202231/03/2022Y1FileAnnouncement/15.pdf
163TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ : ***ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์***

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด17 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 Result16.pdf***ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์***07/03/202231/03/2022Y1FileAnnouncement/16.pdf
174TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 9 เม.ย. 2565

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)17 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 Result17.pdfสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 9 เม.ย. 256507/03/202231/03/2022Y1FileAnnouncement/17.pdf
185TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง17 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 Result18.pdf 07/03/202231/03/2022Y1FileAnnouncement/18.pdf
196TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 7 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 20 เม.ย. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ17 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 25650ไม่มีสอบ20 เม.ย. 2565 Result19.pdf 07/03/202231/03/2022Y1FileAnnouncement/19.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH