โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
61TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 1 ก.พ. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.2 Portfolio115 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 25650ไม่มีสอบ1 ก.พ. 2565 Result6.pdf 15/12/202115/01/2022Y1FileAnnouncement/6.pdf
72TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 1 ก.พ. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)  หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)115 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 25650ไม่มีสอบ1 ก.พ. 2565 Result7.pdf 15/12/202115/01/2022Y1FileAnnouncement/7.pdf
83TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565
วันที่ประกาศผล : 1 ก.พ. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)  หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)115 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 25650ไม่มีสอบ1 ก.พ. 2565 Result8.pdf 15/12/202115/01/2022Y1FileAnnouncement/8.pdf
114TCAS รอบที่ 1.2 (โครงการ MJU OPEN HOUSE)
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ธ.ค. 2564 - 29 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศผล : 1 ก.พ. 2565

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.2 (โครงการ MJU OPEN HOUSE)115 ธ.ค. 2564 - 29 ธ.ค. 25640ไม่มีสอบ1 ก.พ. 2565 Result11.pdf 15/12/202129/12/2021Y1FileAnnouncement/11.pdf
15TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.1 Portfolio115 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 25640ไม่มีสอบ1 ธ.ค. 2564 Result1.pdf 15/10/202115/11/2021Y1FileAnnouncement/1.pdf
26TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)  หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)115 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 25640ไม่มีสอบ1 ธ.ค. 2564 Result2.pdf 15/10/202115/11/2021Y1FileAnnouncement/2.pdf
37TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตา
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ :  

อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)  หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
03โควตาTCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)115 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 25640ไม่มีสอบ1 ธ.ค. 2564 Result3.pdf 15/10/202115/11/2021Y1FileAnnouncement/3.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH