ข่าวประกาศ

หัวข้อ
(ร่าง) กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาใหม่
รายละเอียด
(ร่าง) กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาใหม่
ลิ้งก์

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH