ข่าวประกาศ

หัวข้อ
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดส่งผลการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
รายละเอียด
เดิม : อัปโหลดผลการตรวจร่างกายผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์

ใหม่ : ส่งผลการตรวจ
- หลักสูตร 4 และ 5 ปี (ม.6 หรือเทียบเท่า) ยื่น ณ จุดบริการหอพักมหาวิทยาลัย ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.66
- หลักสูตร 4 และ 5 ปี (ม.6 หรือเทียบเท่า) ที่ได้รับอนุญาตจากงานหอพักให้พักอาศัยภายนอก ยื่น ณ งานอนามัยและพยาบาล ชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุขระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.66
- หลักสูตร 4 ปีเทียบเรียน (ปวส. หรือเทียบเท่า) ยื่น ณ งานอนามัยและพยาบาล ชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุขระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.66
ลิ้งก์

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH