โครงการ MOU กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การรับสมัครบุคลากรสังกัดกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH