พบข้อผิดพลาดในการประมวลผล

กรุณาแจ้งปัญหาไปทาง inbox เพจ Facebook : รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยให้ทำการ Capture หน้าจอการกรอกข้อมูล หรือขั้นตอนก่อนที่จะพบข้อผิดพลาด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบปัญหา